Tror ikke kulturministeren svarte på det Trond Giske spurte om

Arbeiderpartiets Trond Giske stilte før jul et skriftlig spørsmål til kulturminister Trine Skei Grande (V) om salg av bingoblokker digitalt. Kulturministeren har besvart spørsmålet, men mye tyder på at Skei Grande svarte på noe annet enn det Giske spurte om.

Stortingsrepresentanten spurte om hvilke hindre gjør at lokalradioer som er godkjent for å ha bingo, ikke kan selge bingoblokker digitalt?

--Lokalradioer som er godkjent for å ha bingo kan selge bingoblokker som er godkjent av Lotteritilsynet på internett. Det er følgelig ingen hindre for digitalt salg av bingoblokker. Det er imidlertid krav om at bongene må skrives ut for å kunne benyttes i bingospillet, jf. forskrift 30. november 2011 nr. 1528 om bingo (bingoforskriften) § 26 sjette ledd, har Trine Skei Grande skrevet i svaret.

Mange lokalradioer har jobbet for å få en heldigital løsning for radiobingo, ettersom ikke alle lyttere har tilgang til skriver og dette er et hinder for en del spillere. Dagens ordning med at blokker skal skrives ut før bingospillet, er ikke den digitaliseringen lokalradiobransjen ønsker. Det vet Arbeiderpartiets Trond Giske, men har gått kulturminister Trine Skei Grande «hus forbi».

Spørsmål og svar, på Stortinget.no.

For øvrig har Radio Porsanger radiobingo i kveld klokken 21:00. Blokker får du kjøpt hos kommisjonærer ved oppmøte i butikker og kiosker. Jeg er på lufta i Radio Porsanger i kveld!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar