Med et lisenssystem kunne konsesjonsvilkårene gjort det vanskeligere for disse mennene

Politiske reguleringer og lisenssystemet, er ikke guds gave til befolkningen. Systemet er likevel bedre enn enerettsmodellen, en modell «røde» politikere i Norge holder fast på. De gamle lederne i Sovjetunionen ville trolig heiet på Stortinget og det er ikke et kompliment.

På Stortinget kryr det av «røde» politikere. Vi styres av en sosialdemokratisk masse, helt uavhengig av partitilhørighet.

Avisa Nordland møtte tre menn, alle i 40-årene, som er spillavhengige. De har alle gjeld på mange hundretusener, og forteller at det tærer på familielivet. Et nytt system med lisenser kunne hjulpet disse mennene i kampen mot problematisk spilleadferd.

Om vi får ny spillpolitikk i Norge? Ja helt sikkert, men det tar tid før Stortinget innser at det er bedre med norske reguleringer enn et uregulert marked. Om et nytt system er ulempe for oss som elsker frihet? Ja, helt klart!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar