Disse aktørene har fått lisens i Sverige

1. januar innfører Sverige et system med regulert marked for spill, et system med lisenser.  Lisenssystemet er langt fra perfekt, men det er betydelig bedre enn enerettsmodellen proteksjonistiske politikere i Norge holder fast på. Konsesjoner går først og fremst utover frihetselskende personer, men det vil fortsatt være mulig for svensker å finne uregulert marked selv om lisenser blir innført fra 1. januar.

Politikerne kan vedta hvor stort det uregulerte markedet skal være. Den norske modellen gir et gigantisk marked, mens den svenske varianten gir langt færre aktører som utfordrer vedtatt regelverk.

Lotteriinspektionen.se har publisert en liste over aktører som har fått lisens i Sverige.

En liberal spillpolitikk er god spillpolitikk, og politikken blir aldri for liberal!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar