Skal evaluere spillpolitikken

Mens Lars Tjærnås ba om skattefinansiert innsats ønsket jeg evaluering av spillpolitikken med en gang Trine Skei Grande ble utnevnt til kulturminister. Nå lover kulturministeren evaluering av spillpolitikken, på VG.no.

Evaluering er viktig på grunn av kunnskap. I dag har Norge en proteksjonistisk spillpolitikk. Én av årsakene er trolig at politikerne mangler kunnskap om dette politikkområdet. Flere av reguleringene og forslagene som har blitt fremmet tyder på store kunnskapshull. Selv om evaluering er en del av avtalen mellom Høyre, FrP og Venstre, blir det ikke ny spillpolitikk i inneværende valgperiode. Det er ikke flertall på Stortinget for konsesjoner og likere konkurransevilkår i det norske markedet. Det kan bli flertall etter valget i 2021 dersom liberalerne i Høyre gjør jobben de bør gjøre de neste årene.

De sosialpolitiske argumentene står sterkt i Norge, selv om motstanderne sjelden bruker argumentene. Det er penger som i stor grad blir brukt for å forsvare enerettsmodellen, noe Kristian Torve, fungerende idrettspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, bruker i VG-artikkelen. Penger fra Norsk Tipping, pluss skattefinansierte penger, bruker politikerne fra alle de politiske partiene til å kjøpe oppslutning ved valg. Når politikerne lover svømmehall eller fotballhall i valgkamper, skal prosjektene del-finansieres med penger fra overskuddet til Norsk Tipping. De forstår ikke eller nekter å forstå, at det også vil komme penger inn med et konsesjonssystem.

Andre land har liberalisert spillpolitikken, eller regulert markedet. Det er fortsatt idrett og anlegg i disse landene uten at befolkningen har spilt seg fra gård og grunn.

Trine Skei Grande, jeg har trua på deg! Heia Venstre, heia liberalere! 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar